At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Zajcsillapítás.net
Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Adatvédelmi tájékoztató

MEGKÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT, AMELY A JELEN HONLAP ÉS AZ ABBAN TALÁLHATÓ VALAMENNYI ANYAG HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK!

Általános szabály:

A TechFoam Hungary Kft. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

Szerzői jog:

A TechFoam Hungary Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A TechFoam Hungary Kft. a tulajdonosa a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. Ön jogosult a TechFoam Hungary Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a TechFoam Hungary Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A honlap tartalma:

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a TechFoam Hungary Kft. nem ad garanciát. Sem a TechFoam Hungary Kft. sem a TechFoam Hungary Kft. dolgozói, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a TechFoam Hungary Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. A TechFoam Hungary Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok:

A TechFoam Hungary Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a TechFoam Hungary Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a TechFoam Hungary Kft., sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a TechFoam Hungary Kft. vagy a TechFoam Hungary Kft. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata:

A TechFoam Hungary Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján. A TechFoam Hungary Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg, és amelyek nélkülözhetetlen a megrendelés és a vásárlás lebonyolításához. A TechFoam Hungary Kft. ezen felül más céllal nem gyűjt és nem tárol adatot, a rögzített adatokat nem használja fel marketing vagy egyéb más célra, és nem adja át külső személynek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozó partnereken kívül (futárszolgálat).
 
Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Joga van a regisztráció és a tárolt személyes adatok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyek megőrzését egyéb jogszabályok (pl. számviteli) előírják Kérjük, hogy korlátozásra vagy törlésre vonatkozó igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e‐mailen jelezze nekünk az info@zajcsillapitas.net címen.
 
A honlap tartalmazhat olyan részeket is (például ajánlás), ahol más személy(ek) személyes adatait is meg kell adnia. Mivel az így megadott adatokat nem tároljuk el és nem dolgozzuk fel, ezért ez a funkció nem minősül adatkezelésnek.
Az Ön által megadott más személy(ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel, csak például az ajánlás elküldésének erejéig, és nem lépünk kapcsolatba vele(velük), hacsak ő(k) nem keres(nek) fel minket.
A bankkártyás fizetéskor megadott kártyaadatokat kizárólag a szigorúan ellenőrzött pénzügyi szolgáltató kezeli, azok a TechFoam Hungary Kft. számára minden esetben rejtve maradnak. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a bankkártyás fizetés sikerességére vonatkozó információt adja vissza a webáruház felé.
Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait - az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül - a TechFoam Hungary Kft. az alábbiak szerint használhatja fel:
  • Más cégekkel közösen szolgáltatások ajánlására. (Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki).
A Kapcsolat fülön megadott adatok nem kerülnek külön nyilvántartásba, azokat kizárólag esetileg, a kapcsolatfelvételre adott válasz céljára használjuk fel. A kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése nem minősül regisztrációnak.

További kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal!

Elérhetőségek